Monday, March 8, 2010

Xenofiilirakastajien vainoama Seppo Lehto kansakunnallinen narri ja taiteilija kansankunnan etu blogeissa ja videoissa hakee taiteilija-apurahoja

Omassa maassaan mielivaltaisesti erilaisten demlajuristien ja xenofiilirakastajien vainoama Seppo Lehto kansakunnallinen narri ja taiteilija kansankunnan etu blogeissa ja videoissa hakee toimeentuloa taiteilija-apurahoina islamia ja rajatonta maahanmuuttoa vastaan

Suomi suomalaisille ja Somalia riittäköön somaleille kuten Afrikka ko. alueen rummunpaukuttajille


-------------------------------------


OHJEITA HAKIJOILLE
APURAHANSAAJIEN SOSIAALITURVA


Myönnettäviä apurahoja koskee 1.1.2009 voimaan tuleva apurahansaajien sosiaaliturvaan liittyvä lainsäädäntö (hallituksen esitys HE 92/2008). Sen mukaan Suomessa asuva apurahansaaja on tiettyjen ehtojen täyttyessä velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjäin eläkelaitoksessa (MELA). Tarkempia tietoja vakuutusvelvollisuudesta saa MELAsta (www.mela.fi, puh. 020 630 0650).


HAKUOHJEITA
1. Lomakkeessa kysytään vain olennaisia asioita, siksi on tärkeää täyttää lomake, vastata sen kysymyksiin, eikä pelkästään viitata liitteisiin; tällöin tieto (esim. haettu summa, käyttötarkoitus, hankkeen toteutumisaika) löytyy parhaiten.

2. Tee selkeä työsuunnitelma kustannusarvioineen eli hyvä hankekuvaus. Pelkistä! Olennaisten tietojen tulee löytyä helposti.

3. Haettava summa: Periaatteessa voi hakea hankkeeseen tarvittavaa summaa. Myönnettyjen apurahojen määriin vaikuttavat monet seikat. Jonkinlaista osviittaa voi saada edellisvuotisista myönnöistä, jotka löytyvät linkin "myönnetyt apurahat" alta.

4. Kompakti hakemuslomakkeen väliin sopiva aineisto on käsittelijöiden ja päättäjien kannalta paras. Älä tee hakemuksesta kansiota. Koska hakemusaineistoja joudutaan kopioimaan, niitä ei saa laittaa muovitaskuihin.
Nettilomake liitteineen tulee nitoa yhdellä niitillä niin, että koko hakemusaineisto pysyy koossa.

5. Liitä mukaan ansioluettelo eli CV. Eri taiteenaloilla on erilaisia toivomuksia muista liitteistä, katso tieto tarkemmin apurahan kohdalta. Hakemukseen mahdollisesti liitettävien kuvien tulisi olla A4-kokoisia paperikuvia (n. 5 kpl).

6. Hakemukset tulee toimittaa täydellisenä yhdellä kertaa - älä toimita liitteitä jälkikäteen.

7. Älä lähetä hakemuksen mukana muuta postia. Älä lähetä samassa kuoressa useita hakemuksia.

8. Jos apurahaa haetaan yksityishenkilöiden yhteiseen projektiin, hakemus on syytä tehdä työryhmänä. Tällöin hankkeen yhteyshenkilö merkitään hakijaksi (täyttää henkilötiedot-kohdan) ja muut mainitaan liitteessä. Kaikkien CV:t on hyvä liittää hakemukseen.

Työryhmälle myönnetyn apurahan käytöstä ovat henkilökohtaisesti vastuussa työryhmän jäsenet yhteisvastuullisesti. Tiliselvityksen tekee työryhmän yhteyshenkilö (jolle apurahapäätös on osoitettu).

Apuraha maksetaan joko yhteyshenkilön henkilökohtaiselle tai työryhmän avaamalle projektikohtaiselle tilille.

Työryhmänä ei voi hakea apurahaa yhdistykselle, koululle tai muulle vastaavalle organisaatiolle, ei myöskään niiden välinehankintoihin.

Mikäli apurahan käyttöön (käyttötarkoitus, työryhmän kokoonpano, aikataulu) on tulossa muutoksia, ota yhteyttä kunkin taiteenalan taidesihteeriin. Muutokset on hyväksyttävä toimikunnassa.

Taiteilija- ja kirjastoapurahat ovat henkilökohtaisia, niitä ei voi hakea työryhmänä.KUINKA SUURI ON TAITEILIJA-APURAHA?
Uuden lainsäädännön mukaisen sosiaaliturvan sisältävän taiteilija-apurahan suuruus on 1.1.2009 alkaen 1525 €/kk ja 1.10.2009 alkaen 1558,55 euroa. Ilman Maatalousyrittäjien eläkelain MYEL:n (2006/1280) mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamiseen tarkoitettua osuutta apuraha on 1343,33 €/kk ja 1.10.2009 alkaen 1372,89 euroa. Ilman uutta sosiaaliturvaosuutta apuraha maksetaan mm. vanhojen pitkäaikaisten apurahan (ns. 15-vuotiset) saajille ja ennen 1.1.2009 käynnistyneiden 5-vuotisten apurahan saajille, joiden apurahaan liittyy taiteilijaprofessorien viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) mukainen eläketurva.MIKSI HAKULOMAKKEESSA ON KOHTA PÄÄTÖSTIETOJEN JULKAISEMISESTA NETISSÄ?
Kysymys koskee taiteen keskustoimikunnan omilla verkkosivuilla julkaistavia tiedotteita apurahan saaneista. Tiedotusvälineille päätöslistat menevät joka tapauksessa kokonaisuudessaan. EU-lainsäädäntö edellyttää apurahan saaneiden lupaa silloin, kun päätökset julkaistaan organisaation verkkosivuilla. Rastitathan siis tämän kohdan lomakkeesta!

MILLOIN PÄÄTÖKSET SAA TIETÄÄ JA TULEEKO KIRJALLINEN VASTAUS KAIKILLE?
Päätös riippuu toimikuntien kokousten aikatauluista. Päätöskirjeet, sekä myönteiset että kielteiset, postitetaan hakijoille mahdollisimman pian päätöksen jälkeen.

Maaliskuussa haettavista taiteilija-apurahoista päätökset tulevat syyskuussa, muissa apurahoissa aikataulu on nopeampi. Toisaalta esim. matka-apurahoissa voi olla poikkeuksia: jos hakee syyskuussa avustusta seuraavan vuoden matkaan, päätös tulee vasta alkavan vuoden tammi-helmikuussa.

MISTÄ MUUALTA VOI APURAHOJA HAKEA?
Tietoa eri rahastoista ja säätiöistä saa säätiöpalvelun sivuilta www.saatiopalvelu.fi
Yleistä kulttuurista tietoa jakaa www.kulttuuri.net

OLEN SAANUT APURAHAN, MUTTA PROJEKTINI ON MUUTTUNUT, VOINKO SILTI KÄYTTÄÄ APURAHAN UUTEEN PROJEKTIIN?
Käyttötarkoituksen muutosta tulee hakea kirjallisesti kyseiseltä toimikunnalta. Tämä käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle.

OVATKO TAIDETOIMIKUNTIEN AVUSTUKSET VEROLLISTA TULOA?
Tuloverolain 1535/92 pykälän 82 mukaan apuraha, joka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten ei ole verollista. Pääsääntöisesti valtion apurahat ovat siis verovapaita.

Toisaalta apuraha voi vaikuttaa muiden avustusten verotukseen: "Muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat kuitenkin veronalaista tuloa siltä osin, kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän."VOIVATKO PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT HAKEA APURAHOJA?
Taiteen keskustoimikunnan apurahat on tarkoitettu lähinnä ammattitaiteilijoiden työskentelyn turvaamiseen. Poikkeustapauksissa apurahoja on myönnetty myös sellaiseen taiteen opiskeluun ulkomailla, johon ei ole saatavissa vastaavaa opetusta kotimaassa.

--------------------------------------------------------http://taiteilija-apurahaa-seppo-lehdolle.blogspot.com/


-----------------------------------------------------------